۱۳۹۴/۷/۲۷
محمدحسین لطیفی، كارگردان سینما و تلویزیون درباره نمایشگاه عاشورایی عبدالحمید قدیریان :
مخاطب غربی هم به راحتی مضمون «آسمان حسین» را درک می‌کند

متن مصاحبه در «دنیای اخبار»

محمدحسین لطیفی، كارگردان سینما و تلویزیون درباره نمایشگاه عاشورایی عبدالحمید قدیریان با عنوان «آسمان حسین» گفت: با دیدن آثار و جست‌و‌جو در مضامین‌ این نمایشگاه دریافتم كه گویی خالق این آثار دیگر امیدی به زمینی‌ها ندارد و تنها امیدش به آسمان است.
به گزارش پایگاه خبری آبا،محمد حسین لطیفی، كارگردان، با حضور در نمایشگاه «آسمان حسین» آثار عاشورایی عبدالحمید قدیریان در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری حوزه هنری، گفت: آقای قدیریان را از سال 1360 می‌شناسم، جوان بود و پر شور. امروز در سال 1394 بسیار خوشحالم كه حمید هنوز همان حمید قدیریان سال 60 است البته با آثاری پخته‌تر و زیباتر و تجربه بیشتری كه در این راه كسب كرده است.
وی ادامه داد: با دیدن آثار این نمایشگاه، متوجه شدم انگار یك چیزی حمید قدیریان را آزار می‌دهد. این آزرده شدن او كاملا در آثارش هم مشهود است، دست به قلم شدن او پس از سال‌ها آن هم به این جدیت، حاكی از این است كه گاهی او در عوالم و آرمان‌های خودش تنها می‌شود. امیدوارم این آزار از درون او بیرون برود و اتفاقاتی را كه به دنبالش است، رخ دهد.
لطیفی گفت: به عقیده من آثاری را كه قدیریان به نمایش گذاشته، شایسته و زیباست و فضاهایی كه همیشه او در آثارش استفاده می‌كند با عنوان نور و آسمان در این نقاشی‌ها وجود دارد. تابلویی هم كه آسمان‌اش كمتر است به دلیل آب زیر پا است، همیشه آسمان حمید قدیریان فضای معنوی و روحانی دارد. انگار خالق این آثار دیگر امیدی به زمینی‌ها ندارد و تنها امیدش به آسمان است. با دیدن این آثار این موضوعات را كندوكاو می‌كنم و بسیار دلنشین و زیباست.
این كارگردان در ادامه خاطرنشان كرد: ما رفقایی هستیم كه شاید از درون هم خبر نداشته باشیم و گاه دوست نداشته باشیم كه راجع به درونیات خودمان حرف بزنیم ولی وقتی آثار یكدیگر را می‌بینیم قطعا می‌توانیم همدیگر را بهتر ببینیم.
لطیفی در پایان گفت: شما اگر كه از سوئد یا آلمان هم آمده باشید و مسیحی و معتقد باشید این تابلوها را درك خواهید كرد، شاید اِلمان‌های ما متفاوت باشد اما جنس نقاشی نشان می‌دهد كه حال و هوای خالق اثر، بنیان و مذهب‌اش چیست. مخاطب می‌تواند سوال كند كه این شخصیت‌ها چه كسانی هستند اما مضمون اولیه را قطعا درك خواهد كرد.