۱۳۹۶/۵/۲۹
برنامۀ هفت صبح
مصاحبه با استاد عبدالحمید قدیریان دربارۀ شهید حججی (فیلم)