تحول فرهنگی زمانی به وجود می‌آید که تحولی اساسی در فضای فرهنگی جامعه به وجود بیاوریم 1392/03/19

اخبار آرشیوی / عبدالحمید قدیریان، هنرمند نقاش: متاسفانه اهل فکر و علما چندان با نمایشگاه نقاشی یا مجسمه ارتباط نمی‌گیرند و شاید بیشتر به چشم سرگرمی به آن نگاه می‌کنند/ تحول فرهنگی زمانی به وجود می‌آید که تحولی اساسی در فضای فرهنگی جامعه به وجود بیاوریم

 
 
 
 
به گزارش «نسیم»، این هنرمند در ادامه گفت:
- مجموعه آثار هنرمندان مسیر حرکت یک جامعه را نشان می دهند به این معنا که اهل فکر و علما با دیدن آثار می توانند راه حل ارائه دهند و مسیر حرکت جامعه را اصلاح کنند. متاسفانه اهل فکر و علما چندان با نمایشگاه نقاشی یا مجسمه ارتباط نمی گیرند و شاید بیشتر به چشم سرگرمی به آن نگاه می کنند. 
- تا زمانی که نگاه اهل فکر تغییر نکند نمی شود نگاه اصلاحی به جامعه داشت. من توصیه می کنم که علما از نمایشگاه دیدن کنند تا با بررسی آن نگاه اصلاحی خود را برای یافتن مسیر درست اعلام کنند. 
- به طور کلی جامعه ما در بخش فرهنگی و به خصوص ارزشی کاملا درست عمل نکرده است. باید قبل از برگزاری نمایشگاهها برنامه ریزی فرهنگی داشته باشیم. این امر در جامعه ما صورت نگرفته است. 
- باید به این سوال پاسخ داد که آیا فضای جامعه ارزشی است یا خیر. اگر پاسخ منفی است باید این فضا ایجاد شود. هنرمندان می توانند این فضا را با ایجاد اتاق های فکر به وجود آورند. متاسفانه در کشور ما آنقدر که به مسائل سیاسی فکر می شود به مسائل فرهنگی توجه نمی شود. 
- معتقدم که باید اهل فکر و علما حتما به نمایشگاه بیایند و نیامدن آنان به دلیل نداشتن وقت اصلا قابل قبول نیست. کار اهل فکر و علما آشنایی با افکار و امیال مردم بخصوص جوانان می باشد تا در اصلاح مسیر، راهکاری حقیقی ارائه دهند.
http://nasimonline.ir/detail/News/544321/167