ماهیت هنر انقلاب اسلامی در بطن انقلاب اسلامی است 14 فروردین 1392

14 فروردین 1392 ساعت 11:38

روز هنر انقلاب اسلامی

قدیریان: ماهیت هنر انقلاب اسلامی در بطن انقلاب اسلامی است

عبدالحمید قدیریان هنرمند نقاش گفت: هنر انقلاب دارای خصوصیاتی چون هوشیاری، حركت، مبارزه با ظلم و پایبندی به اصول اسلامی است.

به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، عبدالحمید قدیریان، هنرمند نقاش در خصوص تعریف خود از هنر انقلاب اسلامی گفت: ماهیت هنر انقلاب اسلامی همان مفهومی است كه در بطن انقلاب اسلامی است. هنر انقلاب دارای خصوصیاتی چون هوشیاری، حركت، مبارزه با ظلم و پایبندی به اصول اسلامی است. كارها و آثاری كه دارای این صفات باشند، هنر انقلاب هستند.
این هنرمند با بیان اینكه چالش های موجود در هنر انقلاب اسلامی را باید در عملكرد هنرمندان آن دانست، افزود: در این زمینه باید عملكرد هنرمندان انقلاب را بررسی كنیم. به طور كلی هنرمندان خودشان را همچون دیگر اقشار پا به پای اهداف انقلاب هماهنگ نكرده اند.
وی ادامه داد: شاید به خاطر تعاریفی است كه از هنر با نگاه غربی در دانشگاه ها آموزش داده می شود، هنرمندان نتوانسته اند درست خود را در این راستا هماهنگ كنند. وقتی هنر را فقط برای هنر تعریف می كنند یا طبق تعالیمی كه از غرب آمده است به هنر نگاه می كنند طبیعتا این گونه تعاریف با هنر انقلاب قابل جمع نمی باشد
این نقاش افزود: هنرمند به سختی می تواند با تعاریف غربی از هنر خود را با هنر انقلاب هماهنگ كند. نه تنها هنرمندان جوان بلكه هنرمندانی هم داریم كه در جریان انقلاب پا به پای انقلاب آمده اند اما با توجه به فضای هنری جامعه، خودشان را با آن تعاریف هماهنگ كردند و از هنر انقلاب عقب كشیدند.
 
قدیریان دورنمای هنر انقلاب را بسیار شفاف و روشن دانست و اظهار كرد: من به هنرمندانی كه نسبت به هنر انقلاب اسلامی بی تفاوت هستند یا حضور كمرنگی در این مسیر دارند و یا حتی مخاصمه دارند، توصیه می كنم از این فرصت باقیمانده استفاده كنند و خودشان را با این مسیر نورانی هماهنگ كنند چرا كه هماهنگ بودن با انقلاب اسلامی به معنی هماهنگ بودن با برنامه الهی است.
عضو مركز تجسمی حوزه هنری در پاسخ به این سوال كه چقدر نامگذاری روزی به نام روز هنر انقلاب اسلامی را ضرورت می دانید بیان كرد: مناسبت ها خوب است و این فرهنگ بدی نیست. ما آلوده دنیا هستیم و دنیا پر از كثرت است. طبیعتا گاهی همه ما غافل می شویم و این خیلی خوب است كه سالی یك بار راجع به یادآوری موضوعی صحبت شود. امیدوارم در آن روز تنها به ظواهر موضوع نپردازیم بلكه سعی بر آن شود تا به مفاهیم عمیق هم پرداخته شود
وی تاكید كرد: نام گذاری روزی به نام روز هنر انقلاب به تنهایی كفایت نمی كند. باید مخاطبان درگیر با مفاهیم انقلاب شوند و نه تنها آن روز بلكه ماه ها با آن مفاهیم كلنجار روند. این امر زمانی اتفاق می افتد كه اجرای این مناسبت ها سال به سال عمیق تر شود.
این نقاش در پایان حضور هنرمندان حوزه را در عرصه هنر انقلاب پررنگ ذكر كرد و خاطرنشان كرد: خیلی از كارگردان های مطرح و متخصصین مطرح سینما از حوزه هنری هستند. متاسفانه این چهره ها فقط در یك دوره خود جوش پدید آمدند و بعد از آن نسل جدیدی آموزش داده نشد.
وی توضیح داد: متاسفانه حوزه هنری مثل خیلی از نهادهای فرهنگی دیگر در سطح حركت می كند البته در حال حاضر كمی بهتر شده ولی در كل حوزه هنری رسالت خود را با آن جوشش و شتاب انقلابی كه باید داشته باشد ندارد. حوزه در اوایل انقلاب به قدری پویا بود كه آثار هنرمندان حوزه در بسیاری از جاها دیده می شد ولی در حال حاضر این گونه نیست چرا كه آثار هنری حوزه در بطن جامعه دیده نمی شود.

 

http://nasimonline.ir/detail/News/507594/0