جستجوی #نور_خدا
۱۳۹۶/۸/۶
مدیر دفتر مطالعات کاربردی واحد تجسمی حوزه هنری:
دشمن نور انقلاب را دیده و به دنبال از بین بردن آن است/ اربعین فضایی الهی و قابل لمس است
دشمنان نور انقلاب را می‌بینند، این نور برایشان بسیار جلب توجه کرده و از وجودش ترسان و عصبانی هستند، برای همین تمام هم و غم خود را صرف خاموش کردن این نور می‌کند، غافل از این که نور خدا را نمی‌توان با فوت خاموش کرد.