جستجوی #امام_حسین
۱۳۹۶/۷/۳۰
مصاحبه با همشهری
جز زیبایی ندیدن
چرا روایت عاشورا عموما توسط راوی دشمن صورت می‌گیرد. از خودم پرسیدم كه چرا راوی ما راوی اهل‌بیت نیست؟ چرا ما گوش به افشاگری حضرت زینب(س) كه در بطن عاشورا بود، نمی‌دهیم و توجه به گزارش راوی دشمن می‌كنیم كه صحنه‌ای را توصیف كرده؟! حیران این پاسخ حضرت زینب هستم كه وقتی اشقیا از ایشان می‌پرسند، دیدی چگونه ما آتش به پا كردیم و آل علی(ع) را سوزاندیم؟ ایشان می‌فرمایند: «من هیچ‌چیزی ندیدم به جز زیبایی» این جمله نه شعر است و نه شعار. نه جمله‌ای قصار است و نه حضرت می‌خواهند حال آن ملعون را بگیرند. این جمله حقیقتی محض است كه باید از منظر دید بانو زینب دیده‌شود