جستجوی #آیات
۱۳۹۶/۱۱/۸
حادثه پلاسکو و سانچی را هم باید مانند زلزله از منظر «آیات» نگریست
در شناسنامه مسلمان هستیم اما متأسفانه تفکراتمان مادی‌گراست. نمی‌توانم به راحتی قبول کنم که حادثه پلاسکو و کشتی سانچی اتفاقی رخ داده باشد و از کنار آن عبور کنم. خداوند با مشابهت این دو ماجرا علناً دارد فریاد می‌زند تا ما از خواب بیدار شویم.