ملک سلیمان
طراحی و اجرای دکور غار
طراحی سکانسی مانند غار جادوگر،برای هر طراحی جذاب است. در این غار، جادوگر و دستیارانش تلاش دارند تا اجنه وشیاطین را مادی کنند . این غار قدمت بسیار زیادی دارد و در محراب آن مجسمه ملوخ نصب میباشد تا مراسم شیطان پرستی واهدای قربانی انجام گردد .
طراحی و اجرای دکور اتاق سلیمان
از نکات مهم در طراحی این فیلم که باید در این مجموعه دست نوشته ها بارها تکرار کنم ، توجه مبرم به مفاهیم و تصویر کردن آنها در قالب صحنه می باشد ، چرا که هر صحنه و فضای موجود در فیلم حامل مفاهیم مثبت و یا منفی است واگر طراح خود را مقید به تفکر و یا مفاهیم خاصی بداند ، طراحی برایش دشوار و پرمسئولیت می شود . خصوصا اگر این مفاهیم الهام گرفته از کلام وحی (قرآن کریم) باشد
طراحی و اجرای دکور شهر زبولون
زبولون شهریست در کنار دریا که بر روی صخره ای قرار دارد . دراجرا این شهر را به دو قسمت : داخل شهر و پایین صخره تقسیم نمودیم. به همین منظورطرح های اولیه جهت شکل گیری ذهن و مشخص شدن نیازهای سناریو زده شد .
طراحی و اجرای دکور شهر اورشلیم
شهر اورشلیم در زمان داوود نبی ، پدر حضرت سلیمان (ع) شروع به شکل گیری نمود و در زمان سلیمان (ع) به عظمت و شکوه رسید و بناهای رفیع در آن ساخته شد ولی به دلایلی در حال حاضر هیچ آثاری از آن عظمت سلیمانی بجا نمانده است.
طراحی و اجرای دکور شهر اریحا
داستان فیلم ملک سلیمان در چهار شهر اتفاق می افتد بدین جهت در ابتدا قرار بود چهار شهر ساخته شود ولی برای کاهش حجم تولید تصمیم برآن شد تا ساخت یکی از شهر ها حذف شود .
درک فضای فیلم
خوشبختانه این توفیق را داشتم تا از اولین روزهای تحقیقات برای نگارش فیلم نامه با گروه همراه باشم که این امر تاثیر بسیار زیادی در جهت درک مفاهیم قرآنی و نیز مفاهیم استفاده شده در سناریو ایجاد نمود
مقدمه فیلم ملک سلیمان
فیلم ملک سلیمان فیلمی متفاوت ، با موضوعی خاص و نگاهی نو به حقایق تاریخی است. به گونه ای که بیننده در نگاه اول مبهوت مفاهیم و اتفاقات فیلم شده و مجبور به تعمق و تفکر و شاید بازبینی فیلم گردد.